Biblioteksinformation

Växjö stifts bibliotek (Vsbi)

Adress
Box 527
351 06, Växjö
Besöksadress
Östrabo 352 39 Växjö
Telefon
0470-77 38 00
E-post
vaxjostift.bibliotek@svenskakyrkan.se