Biblioteksinformation

Världskulturmuseet, Biblioteket Världskulturmuseet (Vkm)

Adress
Box 5306
402 27, Göteborg
Besöksadress
Ebbe Lieberathsgatan 18 B
Telefon
010 456 12 42
E-post
helena.rundkrantz@varldskulturmuseerna.se
Webbplats
https://smvk.mikromarc.se/mikromarc3/default.aspx?Unit=14076&db=smvk
Katalog
https://smvk.mikromarc.se/mikromarc3/default.aspx?Unit=14076&db=smvk
Övrigt
Endast förbokade besök.