Biblioteksinformation

Tekniska museet, Biblioteket (Tem)

Adress
Box 27842
115 93, Stockholm
Besöksadress
Museivägen 7
E-post
bibliotek@tekniskamuseet.se
Webbplats
http://webbsok.mikromarc.se/tekniskamuseet
Katalog
http://webbsok.mikromarc.se/tekniskamuseet
Övrigt
Besök efter överenskommelse