Biblioteksinformation

Nobelmuseets forskningsbibliotek (Nmfb)

Adress
Stortorget 2Box 2245
103 16, Stockholm
Besöksadress
Källargränd 4, direkt till vänster innanför dörren
Telefon
0853481802
E-post
ulf.larsson@nobelprize.org
Webbplats
http://www.nobelmuseum.se/sv/forskningsbibliotek
Övrigt
Biblioteket är stängt tills vidare.

Ingången ligger vid Källargränd 4, det vill säga vid en av Börshusets kortsidor. Det går självklart bra att gå in via huvudentrén och be om hjälp att hitta.

Dessvärre saknas hiss, men material kan plockas upp till biblioteket vid efterfrågan.

I dagsläget beviljas inte hemlån till allmänheten annat än i undantagsfall, men biblioteket ingår i fjärrlånesamarbetet, så det går att beställa böcker via andra bibliotek.