Biblioteksinformation

Kungl. Konsthögskolans bibliotek (Kkh)

Adress
Box 16315
103 26, Stockholm
Telefon
0707 83 63 84
E-post
biblioteket@kkh.se
Webbplats
http://www.kkh.se/
Katalog
http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?db=kkh&unit=6465
Övrigt
Stängt på grund av ombyggnad från 240318
250910