Biblioteksinformation

Kungl. skogs- och lantbruksakademien, biblioteket (J)

Adress
Box 6806
113 86, Stockholm
Besöksadress
Drottninggatan 95 B
Telefon
0854547720
E-post
kslab@ksla.se
Webbplats
http://www.ksla.se/anh/
Övrigt
Öppettider
Månd.- onsd. 13.00-17.00
Torsd. 13.00-19.00. Fredag stängt.
Sommartid maj-augusti, månd.-torsd. 13.00-
17.00. Fredag stängt.
Tillgängligt för agrarhistoriskt
intresserade, dvs intresserade för jord- och
skogsbrukets, trädgårdsskötselns,
trädgårdskonstens, jaktens (näringen)
och fiskets historia, i vid,
tvärvetenskaplig mening, och för de areella
näringarna idag. Efter överenskommelse per
telefon kan besökare även komma
på förmiddagar. Forskarplatser finns i ett
rum med historiska tidskrifter.
Tidskriftsrum för de areella näringarna
idag
finns också.
Se i övrigt vår startsida på internet:
www.kslab.ksla.se