Biblioteksinformation

Forum för levande historia, Referensbiblioteket (Flh)

Adress
Box 2123
103 13, Stockholm
Besöksadress
Stora Nygatan 10
Telefon
08 - 723 87 61
E-post
biblioteket@levandehistoria.se
Webbplats
https://www.levandehistoria.se/bibliotek
Katalog
https://levandehistoria.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?Unit=6465&db=levandehistoria
Övrigt
Öppettider i utställning och bibliotek:

Mån-fre kl. 12-17