Biblioteksinformation

Institutet för språk och folkminnen , Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg (Dag)

Adress
Box 53058
400 14, Göteborg
Besöksadress
Arkivgatan 9A
Telefon
0200-28 33 33
E-post
biblioteket@isof.se
Webbplats
http://www.isof.se/
Övrigt
Referensbibliotek. Läsesalslån i forskarsal under arkivens öppettider.