Biblioteksinformation

Riksantikvarieämbetet - Vitterhetsakademiens bibliotek (A)

Adress
Under 2 kg : Box 24199, 104 51 Stockholm / 2 kg eller över: Storgatan 41
114 55, Stockholm
Besöksadress
Storgatan 43
Telefon
0851918380
E-post
bibl@raa.se
Webbplats
https://www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek/
Katalog
https://raa.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46VITT_INST:Vitterhetsakademiens_bibliotek
Övrigt
https://www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek/besok-arkivet-och-biblioteket/oppettider-och-framtagning-av-material/